czytaj całość

Błękitny Ocean - historia innowacyjności w Wonderworld

W Wonderworld zawsze pływamy w Błękitnym Oceanie Innowacyjność jest podstawową cechą naszej metodyki. To my wyznaczamy kierunki. Każde nasze działanie ma na celu podniesienie jakości nauczania i i rozbudzenie ciekawości językowej naszych kursantów.

czytaj całość

Warsztaty dla Mamy i Taty "Angielski dla Rodziców-deDOMO"

Co zrobić, by dziecko samo chciało mówić po angielsku w domu? deDOMO to rewolucja językowa w życiu dziecka i jego rodziców. Zapraszamy na warsztat dla rodziców. Wystarcza jakiekolwiek doświadczenia językowe. My pomożemy Ci spojrzeć pozytywnie na Twoje umiejętności i powiemy jak je wykorzystać w zabawie z dzieckiem.

czytaj całość

Klub Angielski i Spotkania Tematyczne

W ramach spotkań: historia i sztuka, literatura, wiersze i baśnie dla dzieci i starszych, teatr, filmy "National Geographic". Poznasz terminologię z zakresu różnych przedmiotów szkolnych, będziesz korzystać z programów komputerowych i nauki języka online. Zajęcia bez względu na wiek.

czytaj całość

Zapraszamy na kursy języków obcych dla seniorów

Uczymy już na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Teraz proponujemy kursy seniorom, którzy nie są studentami.

czytaj całość

Przystępujemy do europejskiej akcji "Europa Bogata Językami - Języki to podstawa. Ucz się Języków"

LRE- Language Rich Europe to projekt, który obejmuje 20 krajów. Jego efekty pozwolą dzielić się wiedzą i przykładami dobrych praktyk w promowaniu wielojęzyczności i rozwijaniu wielojęzycznych społeczeństw.

czytaj całość

Deklaracja programowa - Każda lekcja dziełem sztuki - każdy uczeń jest najważniejszy

Manifest - deklaracja programowa Wonderworld. Sama znajomość gramatyki i słownictwa nie ułatwia komunikacji, jeżeli nie wykształci się umiejętności wykorzystania umiejętności językowych w sytuacjach komunikacyjnych. Poznaj motto naszej pracy...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Metodyka

Metodyka nauczania języka angielskiego jest naszą pasją. To również nasza najmocniejsza strona. Rzetelna znajomość literatury przedmiotu a także dzielenie się doświadczeniami i systematyczny udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych pozwala nam podnosić jakość naszej pracy. To my wyznaczamy kierunek.

W nauczaniu stosujemy podejście komunikacyjne. Wytwarzamy sytuacje językowe i uzbrajamy kursanta w narzędzia językowe, które pozwalają mu reagować w języku, którego się uczy. Każda sytuacja jest sytuacją językową. Od nauczyciela zależy jak daną sytuację wykorzysta na rzecz wzbogacenia repertuaru językowego osoby uczącej się. Lektorzy Wonderworld znają odpowiednie techniki pracy jakie należy wykorzystywać w nauczaniu metodą komunikacyjną.

  • W pracy z dziećmi oczywiście stosujemy również metodę TPR (Total Physical Response), polegającą na wydawaniu i wykonywaniu próśb i poleceń, reagowaniu ruchem.
  • Metodę gramatyczno tłumaczeniową wykorzystujemy fragmentarycznie na dalszych etapach kształcenia, kiedy przygotowujemy kursantów do egzaminów językowych i gdzie konieczna jest wyjątkowa precyzja.
  • Świadomie nie stosujemy metody Callana. Metoda ta polega na automatycznym powtarzaniu fraz i nie pozwala na samodzielność wypowiedzi. Badania naukowe nad tą metodą zaczęły się w 1945 r. a skończyły w latach 1960. Wyobraźmy sobie, że wiedza informatyczna zatrzymała się na latach 60. Pozostawiam bez komentarza. Nie znamy nikogo kto ucząc się tą metodą wyszedł poza poziom bardzo podstawowy.
  • Świadomie nie stosujemy metody audiolingwalnej z użyciem laboratorium i słuchawek. Metoda ta skupia się głównie na drylowaniu i na ćwiczeniu zagadnień gramatycznych, najczęściej niezwiązanych z prawdziwą komunikacją. Często ćwiczy poprawność gramatyczną w oddaleniu od żywego języka.

Lektorzy stosują ciekawe, urozmaicone techniki pracy stosownie do wieku kursantów. Szczegółowy opis zawierają nasze programy nauczania.

Nowość - Europejskie Portfolio Językowe
Od kilku lat na wszystkich etapach kształcenia i we wszystkich grupach wiekowych stosujemy opracowanie zgodne z zaleceniem Rady Europy- Europejskie Portfolio Językowe. EPJ jest doskonałym środkiem dydaktycznym pozwalającym naszym kursantom ukształtować właściwy pogląd na temat własnych kompetencji językowych.
Portfolio pozwala kursantom zrozumieć w jaki sposób przebiega nauka języka, pozwala obserwować własne postępy i umiejętnie ocenić co już potrafię, czego się właśnie uczę i czego się nauczę. Wszystkie te elementy są bardzo ważne, bo nieświadomość procesu uczenia się języka jest często powodem wytworzenia bariery językowej i zniechęcenia. My zdecydowanie z barierami językowymi nie mamy nic wspólnego.

Nauka z Readersami
W nauczaniu korzystamy z bogatej biblioteki Wonderworld z książkami dla wszystkich poziomów zaawansowania. W zbiorze posiadamy adaptacje literackie i towarzyszące im nagrania audio oraz CD Romy z zadaniami do tekstów przeznaczonymi do pracy na komputerze.

Biblioteka metodyczna lektora
W ciągu 20 lat zgromadziliśmy ogromny zbiór publikacji o tematyce metodycznej. Są w nim książki na temat teorii nauczania jak i publikacje o charakterze kulturowym. Nauczyciele dysponują materiałami na każdy możliwy temat dla wszystkich poziomów zaawansowania. Posiadamy w zbiorach książki przeznaczone do kserowania.

Prawa autorskie
Bardzo przestrzegamy praw autorskich i żaden z naszych lektorów nie korzysta z kserowanych materiałów, o ile wydawca na to nie zezwala.

Autonomia ucznia
Kładziemy też duży nacisk na kształtowanie autonomicznych postaw u uczących się języka. Wprowadziliśmy w tym celu w życie ideę znaku "STOP, PLEASE", która ułatwia kształtowanie postaw sprzyjających nauce języka.
System motywacyjny: Uczymy się z KIXEM
Kix to maskotka Wonderworld. Kix to konik polny, który  towarzyszy dzieciom w nauce od najwcześniejszych lat. Jest przyjacielem dziecka. Razem z nim odkrywa nowe obszary językowe. Kix ma swoje różne imiona i zawsze nagradza dzieci za wszelkie próby komunikowania się w języku docelowym. Dzieci same projektują jego kolejne wcielenia a Wonderworld wprowadza cioraz to nowe Kixy w językowy świat naszych dzieci.