czytaj całość

Błękitny Ocean - historia innowacyjności w Wonderworld

W Wonderworld zawsze pływamy w Błękitnym Oceanie Innowacyjność jest podstawową cechą naszej metodyki. To my wyznaczamy kierunki. Każde nasze działanie ma na celu podniesienie jakości nauczania i i rozbudzenie ciekawości językowej naszych kursantów.

czytaj całość

Warsztaty dla Mamy i Taty "Angielski dla Rodziców-deDOMO"

Co zrobić, by dziecko samo chciało mówić po angielsku w domu? deDOMO to rewolucja językowa w życiu dziecka i jego rodziców. Zapraszamy na warsztat dla rodziców. Wystarcza jakiekolwiek doświadczenia językowe. My pomożemy Ci spojrzeć pozytywnie na Twoje umiejętności i powiemy jak je wykorzystać w zabawie z dzieckiem.

czytaj całość

Klub Angielski i Spotkania Tematyczne

W ramach spotkań: historia i sztuka, literatura, wiersze i baśnie dla dzieci i starszych, teatr, filmy "National Geographic". Poznasz terminologię z zakresu różnych przedmiotów szkolnych, będziesz korzystać z programów komputerowych i nauki języka online. Zajęcia bez względu na wiek.

czytaj całość

Zapraszamy na kursy języków obcych dla seniorów

Uczymy już na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Teraz proponujemy kursy seniorom, którzy nie są studentami.

czytaj całość

Przystępujemy do europejskiej akcji "Europa Bogata Językami - Języki to podstawa. Ucz się Języków"

LRE- Language Rich Europe to projekt, który obejmuje 20 krajów. Jego efekty pozwolą dzielić się wiedzą i przykładami dobrych praktyk w promowaniu wielojęzyczności i rozwijaniu wielojęzycznych społeczeństw.

czytaj całość

Deklaracja programowa - Każda lekcja dziełem sztuki - każdy uczeń jest najważniejszy

Manifest - deklaracja programowa Wonderworld. Sama znajomość gramatyki i słownictwa nie ułatwia komunikacji, jeżeli nie wykształci się umiejętności wykorzystania umiejętności językowych w sytuacjach komunikacyjnych. Poznaj motto naszej pracy...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Kompleksowa Edukacja językowa

Nauka języka opiera się na zdobywaniu umiejętności lingwistycznych. Jednak pełna komunikacja oparta na samej znajomości języka nie wspomagana przez inne umiejętności życiowe i społeczne nie jest możliwa.

W  Wonderworld dbamy o pełną edukację językową.
W ramach nauki samego języka oczywiście rozwijamy sprawności językowe zgodnie z ich podziałem na słuchanie, opowiadanie i mówienie, czytanie, pisanie. Uczymy gramatyki, słownictwa i wymowy.

W Wonderworld równie ważne jak nauczanie języka jest dla nas rozwijanie u naszych uczniów wszystkich tych cech i umiejętności życiowych i społecznych, które wspierają  naukę języka: organizacji i planowania nauki, zdobywania informacji i operowania nią, współpracy, kierowania swoim działaniem i uczeniem się, myślenia i rozwiązywania problemów.

W Wonderworld  uczymy planowania i organizowani nauki: umiejętności wyznaczania celu, nakreślania planu działania, zarządzania czasem.

W Wonderworld wspieramy myślenie i  uczymy rozwiązywania problemów: uczymy logicznego myślenia, domyślania się i zgadywania, czerpania z własnych doświadczeń językowych, przemieniania trudności i problemów w wyzwania i szanse.

W Wonderworld uczymy kierowania swoim działaniem i procesem uczenia się: rozwijania pamięci, gotowości na zmiany, rozumienia swojego stylu uczenia się, rozwijania swojej wartości jako człowieka.

W Wonderworld uczymy zdobywania informacji i operowania nią: wyszukiwania informacji , rozumienia formy w jakiej  informacja jest przekazana, relacjonowania informacji, robienia notatek, napisania relacji z samodzielnie wykonanych badań.

W Wonderworld uczymy współpracy: umiejętności pracy w grupie, przekonywania do swoich racji, słuchania innych, rozważania alternatywnych rozwiązań, zawierania kompromisów.