czytaj całość

Błękitny Ocean - historia innowacyjności w Wonderworld

W Wonderworld zawsze pływamy w Błękitnym Oceanie Innowacyjność jest podstawową cechą naszej metodyki. To my wyznaczamy kierunki. Każde nasze działanie ma na celu podniesienie jakości nauczania i i rozbudzenie ciekawości językowej naszych kursantów.

czytaj całość

Warsztaty dla Mamy i Taty "Angielski dla Rodziców-deDOMO"

Co zrobić, by dziecko samo chciało mówić po angielsku w domu? deDOMO to rewolucja językowa w życiu dziecka i jego rodziców. Zapraszamy na warsztat dla rodziców. Wystarcza jakiekolwiek doświadczenia językowe. My pomożemy Ci spojrzeć pozytywnie na Twoje umiejętności i powiemy jak je wykorzystać w zabawie z dzieckiem.

czytaj całość

Klub Angielski i Spotkania Tematyczne

W ramach spotkań: historia i sztuka, literatura, wiersze i baśnie dla dzieci i starszych, teatr, filmy "National Geographic". Poznasz terminologię z zakresu różnych przedmiotów szkolnych, będziesz korzystać z programów komputerowych i nauki języka online. Zajęcia bez względu na wiek.

czytaj całość

Zapraszamy na kursy języków obcych dla seniorów

Uczymy już na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Teraz proponujemy kursy seniorom, którzy nie są studentami.

czytaj całość

Przystępujemy do europejskiej akcji "Europa Bogata Językami - Języki to podstawa. Ucz się Języków"

LRE- Language Rich Europe to projekt, który obejmuje 20 krajów. Jego efekty pozwolą dzielić się wiedzą i przykładami dobrych praktyk w promowaniu wielojęzyczności i rozwijaniu wielojęzycznych społeczeństw.

czytaj całość

Deklaracja programowa - Każda lekcja dziełem sztuki - każdy uczeń jest najważniejszy

Manifest - deklaracja programowa Wonderworld. Sama znajomość gramatyki i słownictwa nie ułatwia komunikacji, jeżeli nie wykształci się umiejętności wykorzystania umiejętności językowych w sytuacjach komunikacyjnych. Poznaj motto naszej pracy...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Błękitny Ocean - historia innowacyjności w Wonderworld

Historia innowacyjności w Wonderworld
Trzy książki do nauki pisania i czytania ?Ready , Steady, Go?
Opracowane przez Ewę Lewandowską dla uczniów Wonderworld w 1999 roku książeczki pomagają dziecku w nauce pisania i czytania w języku angielskim. Dzieci bardzo chętnie z nich korzystają.
Materiały dydaktyczne ? słowniki rysunkowe, binga domina plansze
Opracowane przez Ewę Lewandowską  materiały wykorzystywaliśmy przez lata pracy z książką ?Your English ABC? i ?Chatterbox?. Wszystkie słowa , których uczyliśmy miały swoje odpowiedniki w rysunkach z podpisami. Nawet słowo ?never? miało swoją reprezentację w rysunku.
Zbiór piosenek i wiersze do 4 lat nauki
W Wonderworld jesteśmy wstanie nauczyć języka angielskiego wykorzystując dokonany przez Ewę Lewandowską zbiór piosenek i wierszy angielskich z dziecięcej literatury śpiewanej. Mamy kolekcję nursery rhymes, kołysanek, rymowanek, piosenek, wierszyków, wyliczanek. Gdybyśmy chcieli nie musimy uczyć osobno gramatyki. W tych piosenkach jest wszystko co potrzeba, by nauczyć dziecko języka w bardzo przyjazny sposób.
Maskotka KIX ? towarzysz dziecka w nauce jęsyka
W Wonderworld mamy własną maskotkę KIXA. KIX to konik polny, który ma swoje imiona w zależności od tego czym się zajmuje i jakie ma rekwizyty. Dzieci otrzymują karteczki z KIXEM jako nagrodę za każdą próbę mówienia po angielsku. Autorem rysunków KIXA jest znany w Polsce i na świecie satyryk Sławomir  Łuczyński.
Dzieci zbierają kartoniki z KIXEM i uzupełniają swoje kolekcje w albumie. Dzieci projektują też własne KIXY, które powielone trafiają do innych dzieci w społeczności Wonderworld.
Ostatnio dzieci uczestniczące w warsztatach ABC garncarstwa ( prowadzonych po angielsku) projektują i lepią w glinie własne figurki KIXA, które są później wypalanie i szkliwione.
Programy nauczania Wonderworld do etapów kształcenia O, I, II, III
Opracowane dla celów Wonderworld programy nauczania zostały wydane przez wydawnictwo Longman. Od lat są stałą pozycją w ofercie wydawnictwa Pearson Education Poland jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli z całej Polski.
Materiały towarzyszące podręcznikowi Bugs dla najmłodszych wydawnictwa Macmillan
Ewa Lewandowska opracowała materiały towarzyszące książce Bugs. Są wśród nich poradnik dla lektorów jak pracować w okresie bezpodręcznikowym oraz poradnik dla rodziców jak pomóc dziecku w nauce, a także rozkłady materiałów i plany ynikowe.
Motywacyjny system przydzielania kredytów - kredyty jako punkty
W Wonderworld zaproponowaliśmy system motywacyjny kredytów, rozdawanych uczniom za wszystkie próby wypowiedzi jak i zaliczenia zadań w rozbiciu na sprawności językowe. System stosowany konsekwentnie wyraźnie wskazuje na umiejętności i dokonania uczniów na każdym etapie nauki.
Motywacyjny system oceniania kształtującego -Karta ?Zadania Otwarte?
Karta zaliczeniowa ?Zadania Otwarte? pokazuje uczniom i nauczycielowi progres jaki robi kursant z lekcji na lekcję. Kursant odnotowuje wszystkie zaliczone zakresy języka jakie opanował w rozbiciu na sprawności językowe. Karta Zadania Otwarte pokazuje wszystkie osiągnięcia kursanta.
Idea autonomii ucznia w nauczaniu języka realizowana za pomocą znaku ?Please, Stop?
W Wonderworld kształtujemy postawy sprzyjające nauce języka. Wykorzystanie znaku  ?Please, Stop? ma nauczyć kursantów strategii komunikacyjnych.
Klub Angielski i Zajęcia tematyczne. Idea CLIL.
W Wonderworld proponujemy zajęcia tematyczne obejmujące różne przedmioty szkolne. Kursanci mają szansę poszerzyć swój repertuar językowy o tematyczną terminologię. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób. Rozbudzają ciekawość językową kursantów i poszerzają wiedzę na temat kultury  krajów anglojęzycznych.
Europejskie Portfolio Jezykowe.
W Wonderworld przez kilka lat wyposażaliśmy bezpłatnie kursantów w Europejskie Portfolio językowe. Opracowanie zgodne ze wskazaniami Rady Europy wspierające naukę języka. EPJ określa zakres znajomości języka dla danych poziomów biegłości językowej. Umożliwia dokonywanie samooceny. Zwiększa świadomość procesu uczenia się języka.
Samoocena ?I can statements?
W Wonderworld opracowaliśmy Karty samooceny dla każdego poziomu zaawansowania. Uczniowi sami lub z pomocą nauczyciela potrafią określić co już potrafią.
Opracowanie przez lektorów własnych testów Wonderworld
W Wonderworld lektorzy opracowali testy śródroczne i końcowe dla każdego kursu i każdego poziomu zaawansowania.
Coroczne przeprowadzanie Placement tests w celach porównawczych.
W Wonderworld na początek i koniec każdego poziomu kursanci  od VI klasy SP rozwiązują placement test pozwalający na dokonanie analizy progresu jaki zrobił kursant.
Warsztaty ?ABC garncarstwa po angielsku?
Od 2011 prowadzimy zajęcia garncarskie w języku angielskim. Kursanci biorą udział w warsztatach garncarskich prowadzonych częściowo po angielsku. Poznają techniki pracy z gliną i toczenia naczyń na kole garncarskim a także terminologię związaną z garncarstwem.
Zajęcia tematyczne ?Angielski z filmami National Geographic?
W Wonderworld przez rok prowadziliśmy bezpłatne zajęcia filmowe ?Angielski z filmami National Geographic?. Obecnie w naszej ofercie zajęcia te są objęte opłatą.
Nauka Języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych
W Wonderworld przez rok prowadziliśmy bezpłatne zajęcia ?Nauka Języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych?. Obecnie w naszej ofercie zajęcia te są objęte opłatą.
Warsztaty ?Angielski dla rodziców deDOMO? wspierające codzienną komunikację z dzieckiem w języku angielskim.
Od czerwca 2011 proponujemy udział w jednorazowym szkoleniu dla rodziców ?Angielski dla rodziców deDOMO? . Metodę Dodomo opracował anglista i metodyk dr Grzegorz Śpiewak z Uniwersytetu Warszawskiego. W Wonderworld uważamy tę metodę za rewolucyjną pomoc dla rodzica w celu wsparcia codziennej komunikacji z dzieckiem w języku angielskim w domu. Dzięki temu dziecko widzi sens nauki w szkole.
Sekretariat internetowy i zawsze aktualne dane na stronie www.wonderwold.pl
Sekretariat internetowy umożliwia łatwy dostęp do zapisów lektora na temat przeprowadzonych zajęć, frekwencji ucznia, harmonogramów opłat i zaksięgowanych wpłat. Umożliwia też wysyłanie plików do kursantów przez lektorów.
W Wonderworld zawsze pływamy w Błękitnym Oceanie
Historia innowacyjności w Wonderworld
Trzy książki do nauki pisania i czytania Ready, Steady, Go
Opracowane przez Ewę Lewandowską dla uczniów Wonderworld w 1999 roku książeczki pomagają dziecku w nauce pisania i czytania w języku angielskim. Dzieci bardzo chętnie z nich korzystają.
Materiały dydaktyczne - słowniki rysunkowe, binga domina plansze
Opracowane przez Ewę Lewandowską  materiały wykorzystywaliśmy przez lata pracy z książką ?Your English ABC? i ?Chatterbox?. Wszystkie słowa , których uczyliśmy miały swoje odpowiedniki w rysunkach z podpisami. Nawet słowo ?never? miało swoją reprezentację w rysunku.
Zbiór piosenek i wiersze do 4 lat nauki
W Wonderworld jesteśmy wstanie nauczyć języka angielskiego wykorzystując dokonany przez Ewę Lewandowską zbiór piosenek i wierszy angielskich z dziecięcej literatury śpiewanej. Mamy kolekcję nursery rhymes, kołysanek, rymowanek, piosenek, wierszyków, wyliczanek. Gdybyśmy chcieli nie musimy uczyć osobno gramatyki. W tych piosenkach jest wszystko co potrzeba, by nauczyć dziecko języka w bardzo przyjazny sposób.
Maskotka KIX - towarzysz dziecka w nauce języka
W Wonderworld mamy własną maskotkę KIXA. KIX to konik polny, który ma swoje imiona w zależności od tego czym się zajmuje i jakie ma rekwizyty. Dzieci otrzymują karteczki z KIXEM jako nagrodę za każdą próbę mówienia po angielsku. Autorem rysunków KIXA jest znany w Polsce i na świecie satyryk Sławomir  Łuczyński.
Dzieci zbierają kartoniki z KIXEM i uzupełniają swoje kolekcje w albumie. Dzieci projektują też własne KIXY, które powielone trafiają do innych dzieci w społeczności Wonderworld.
Ostatnio dzieci uczestniczące w warsztatach ABC garncarstwa ( prowadzonych po angielsku) projektują i lepią w glinie własne figurki KIXA, które są później wypalanie i szkliwione.
KIX BOX lub English BOX
Idea polegająca na uwrażliwianiu dziecka na język angielski jaki widzi lub słyszy dookoła. Zadaniem dziecka jest dostrzeżenie języka angielskiego wokół siebie i wrzucenie do pudełka KIX BOX nowego zwrotu, słówka , opakowania napisem po angielsku itd.
Klinika Języka
Idea opisana w programach nauczania Wonderworld polegająca na świadomym umieszczaniu słówek , zwrotów fraz, zjawisk gramatycznych, z którymi mamy kłopoty. Dolegliwości językowe leczymy na oddziale ratunkowym Klinika Języka. Potrafimy je zdiagnozować, odizolować i leczyć. Po wyleczeniu wypisujemy z Kliniki.
Programy nauczania Wonderworld do etapów kształcenia O, I, II, III
Opracowane dla celów Wonderworld programy nauczania zostały wydane przez wydawnictwo Longman. Od lat są stałą pozycją w ofercie wydawnictwa Pearson Education Poland jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli z całej Polski.
Materiały towarzyszące podręcznikowi Bugs dla najmłodszych wydawnictwa Macmillan
Ewa Lewandowska opracowała materiały towarzyszące książce Bugs. Są wśród nich poradnik dla lektorów jak pracować w okresie bezpodręcznikowym oraz poradnik dla rodziców jak pomóc dziecku w nauce, a także rozkłady materiałów i plany ynikowe.
Motywacyjny system przydzielania kredytów - kredyty jako punkty
W Wonderworld zaproponowaliśmy system motywacyjny kredytów, rozdawanych uczniom za wszystkie próby wypowiedzi jak i zaliczenia zadań w rozbiciu na sprawności językowe. System stosowany konsekwentnie wyraźnie wskazuje na umiejętności i dokonania uczniów na każdym etapie nauki.
Motywacyjny system oceniania kształtującego -Karta -Zadania Otwarte
Karta zaliczeniowa ?Zadania Otwarte? pokazuje uczniom i nauczycielowi progres jaki robi kursant z lekcji na lekcję. Kursant odnotowuje wszystkie zaliczone zakresy języka jakie opanował w rozbiciu na sprawności językowe. Karta Zadania Otwarte pokazuje wszystkie osiągnięcia kursanta.
Idea autonomii ucznia w nauczaniu języka realizowana za pomocą znaku -Please, Stop
W Wonderworld kształtujemy postawy sprzyjające nauce języka. Wykorzystanie znaku  ?Please, Stop? ma nauczyć kursantów strategii komunikacyjnych.
Klub Angielski i Zajęcia tematyczne. Idea CLIL.
W Wonderworld proponujemy zajęcia tematyczne obejmujące różne przedmioty szkolne. Kursanci mają szansę poszerzyć swój repertuar językowy o tematyczną terminologię. Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy sposób. Rozbudzają ciekawość językową kursantów i poszerzają wiedzę na temat kultury  krajów anglojęzycznych.
Europejskie Portfolio Jezykowe.
W Wonderworld przez kilka lat wyposażaliśmy bezpłatnie wszystkich kursantów w Europejskie Portfolio językowe. Opracowanie zgodne ze wskazaniami Rady Europy wspierające naukę języka. EPJ określa zakres znajomości języka dla danych poziomów biegłości językowej. Umożliwia dokonywanie samooceny. Zwiększa świadomość procesu uczenia się języka.
Samoocena -I can statements
W Wonderworld opracowaliśmy Karty samooceny dla każdego poziomu zaawansowania. Uczniowi sami lub z pomocą nauczyciela potrafią określić co już potrafią.
Opracowanie przez lektorów własnych testów Wonderworld
W Wonderworld lektorzy opracowali testy śródroczne i końcowe dla każdego kursu i każdego poziomu zaawansowania.
Coroczne przeprowadzanie Placement tests w celach porównawczych.
W Wonderworld na początek i koniec każdego poziomu kursanci  od VI klasy SP rozwiązują placement test pozwalający na dokonanie analizy progresu jaki zrobił kursant.
Warsztaty ABC garncarstwa po angielsku
Od 2011 prowadzimy zajęcia garncarskie w języku angielskim. Kursanci biorą udział w warsztatach garncarskich prowadzonych częściowo po angielsku. Poznają techniki pracy z gliną i toczenia naczyń na kole garncarskim a także terminologię związaną z garncarstwem.
Zajęcia Angielski z filmami National Geographic
W Wonderworld przez rok prowadziliśmy bezpłatne zajęcia filmowe ?Angielski z filmami National Geographic?. Obecnie w naszej ofercie zajęcia te są objęte opłatą.
Angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych
W Wonderworld przez rok prowadziliśmy bezpłatne zajęcia ?Nauka Języka angielskiego z wykorzystaniem technik teatralnych?. Obecnie w naszej ofercie zajęcia te są objęte opłatą.
Warsztaty Angielski dla rodziców deDOMO wspierające codzienną komunikację z dzieckiem w języku angielskim.
Od czerwca 2011 proponujemy udział w jednorazowym szkoleniu dla rodziców ?Angielski dla rodziców deDOMO? . Metodę Dodomo opracował anglista i metodyk dr Grzegorz Śpiewak z Uniwersytetu Warszawskiego. W Wonderworld uważamy tę metodę za rewolucyjną pomoc dla rodzica w celu wsparcia codziennej komunikacji z dzieckiem w języku angielskim w domu. Dzięki temu dziecko widzi sens nauki w szkole.
Sekretariat internetowy i zawsze aktualne dane na stronie www.wonderwold.pl
Sekretariat internetowy umożliwia łatwy dostęp do zapisów lektora na temat przeprowadzonych zajęć, frekwencji ucznia, harmonogramów opłat i zaksięgowanych wpłat. Umożliwia też wysyłanie plików do kursantów przez lektorów.